ประกันเดินทางคืออะไร

หลายประเทศทั่วโลกที่เราอยากเข้าไปสัมผัสด้วยตัวของเราเองสักครั้งนั้น การท่องเที่ยวที่สนุก ด้วยความรู้สึกที่สบายใจคือสิ่งที่ทุกคนต้องการและมีอีกหนึ่งวิธีที่สามารถที่จะให้เราสามารถท่องเที่ยวอย่างสนุกและสบายใจไปทุกๆมุมของโลกนั้นคือการทำประกันการเดินทาง เพราะประกันการเดินทางจะช่วยคุ้มครองคุณในหลายกรณีที่มาคาดฝัน เช่น กระเป๋าเดินทางหาย กระเป๋าเดินทางพังชำรุดจากการทำงานของเจ้าพนักงานสนามบิน เที่ยวการบินที่ล่าช้า การยกเลิกเที่ยวการบิน หรือกรณีเจ็บป่วยในต่างประเทศ โดยคุณสามารถเปรียบเทียบประกันจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยได้เลยอคุณจะได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดี
ประเภทของประกันการเดินทาง

  1. ประกันเดินทางรายเที่ยว ซึ่งเป็นกรณีเดินทางเที่ยวเดียวโดยจะคุ้มครองไปและกลับ วันที่เริ่มต้น และสิ้นสุดจะระบุอยู่ในกรมธรรม์อย่างชัดเจน
  2. ประกันเดินทางแบบรายปี คือ กรณีเดินทางเป็นประจำ จะคุ้มครองหนึ่งปี โดยเดินทางครั้งละไม่เกิน 90 วัน สะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องทำประกันทุกครั้งที่เดินทาง

สิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากทำประกันภัย

  1. ประกันเดินทางต่างประเทศ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
  2. ประกันการเดินทาง คุ้มครองเมื่อเกิดความเสียหายในทรัพย์สินของคุณ
  3. ให้ความคุ้มครองในกรณีที่การเดินทางถูกยกเลิก หรือถูกขัดจังหวะ
  4. โดยทั่วไปประกันการเดินทางจะคุ้มครองผู้เอาประกัน ในกรณีดังต่อไปนี้
  • เมื่อเกิดความเจ็บป่วยของผู้เดินทาง หรือผู้ร่วมเดินทาง จนไม่สามารถออกเดินทาง หรือเดินทางต่อได้
  • การเสียชีวิตของบุคคลใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว
  • เหตุการณ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความคุ้มครองของประกันเดินทางต่างประเทศ ผู้ซื้อประกันการเดินทางควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เพื่อรักษาสิทธิ์ของตน

เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับใครที่หาข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อประกันการเดินทางกันอยู่ และสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันเดินทางต่างประเทศ เราก็ขอแนะนำ ประกันการเดินทางต่างประเทศ AIG ผู้นำประกันการเดินทางด้วยชุด Travel Guard® แผนประกันภัยการเดินทาง กับความคุ้มครองกว่า 180 ประเทศทั่วโลกให้คุณวางใจ ยามเดินทางในต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งแผนรายเที่ยวที่ให้ความคุ้มครองสูงถึง 180 วัน กับ 4 แผนความคุ้มครอง และ 120 วัน สำหรับแผนรายปี ที่ให้คุณเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี พร้อมแผนความคุ้มครองที่รองรับทุกช่วงวัย ให้คุณเที่ยวสนุก ไม่สะดุด ทุกการเดินทาง