ใครบ้างที่เหมาะกับการทำประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ แผนประกันภัยประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันมาก เนื่องจากความคุ้มครอง สิทธิ์ประโยชน์ และผลตอบแทนที่เราจะได้จากการทำประกันสุขภาพ สามารถครอบคลุมกับปัญหาที่เราอาจพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ทำให้การทำประกันสุขภาพจึงเป็นประโยชน์ต่อเราเป็นอย่างมาก จนอาจเกิดคำถามขึ้นว่า แล้วคนแบบไหนที่ควรทำประกันสุขภาพ วันนี้เรามีคำตอบจะมาเล่าให้ฟังกันครับ

1.ในผู้ที่มีสุขภาพดีแต่กังวลว่าตัวเองอาจมีความเสี่ยงในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

คนกลุ่มนี้มีโอกาสเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากกว่ากลุ่มอื่น การทำประกันสุขภาพจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด เพราะช่วยลดค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ได้อย่างดี รวมถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้โรงพยาบาลที่ได้ทำประกันสุขภาพไว้

2. ในวัยทำงาน

คนในวัยทำงานที่กำลังมองหาประกันสุขภาพเสริมจากสวัสดิการที่ตัวเองมีอยู่ หรือ ป้องกันความเสี่ยงเรื่องสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ความคิดที่ส่งผลต่อโรคความดันสูง

3. เจ้าของกิจการ

ถึงแม้ว่าเจจ้าของกิจการจะมีรายได้ที่สูงกว่าพนักงานเงินเดือนเเต่ก็ทำงานหนักมากกว่า ส่งผลให้ละเลยสุขภาพตนเอง เช่น กินอาหารไม่ตรงเวลา นอนดึก ละเลยสัญญาเตือนของโรคภัย อีกทั้งไม่มีประกันชีวิตเบื้องต้นเหมือนกับพนักงานเงินเดือนที่บริษัททำให้ การซื้อประกันสุขภาพจึงเหมือนเป็นการบริหารความเสี่ยงให้คุณทำงานอย่างหนักได้อย่างปลอดภัย

4. ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี

ประกันสุขภาพนอกจากจะคุ้มครองสุขภาพของคุณเเล้ว ยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์เรื่องการลดหย่อนภาษีด้วย
โดยประกันสุขภาพที่มีสิทธิลดหย่อนภาษีต้องเข้าเกณฑ์ดังนี้

  • ประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยเเละได้รับบาดเจ็บ เช่น การทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ
  • ประกันภัยโรคร้ายแรง
  • ประกันภัยการดูเเลระยะยาว

ถ้าประกันสุขภาพของคุณมีเกณฑ์เข้าข่ายสามารถทำเรื่องลดหย่อนภาษีได้เลย

การประกันสุขภาพจึงเปรียบเสมือนองครักษ์ของคุณที่คอยดูเเลทั้งการเงินและสุขภาพ เมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาคุณไม่ต้องกังวลว่าจะกระทบถึงความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว เพราะถ้าคุณเลือกครอบคลุมตามชีวิตคุณจริงๆ บริษัทประกันจะดูเเลทั้งตัวคุณและครอบครัวเป็นอย่างดี

หากคุณกำลังมองหาแผนประกันสุขภาพ เราขอแนะนำ ประกันสุขภาพออนไลน์ Manulife แผนประกันสุขภาพที่คุณสามารถออกแบบประเภทของความคุ้มครองได้ตามที่คุณต้องการ พร้อมด้วยความคุ้มครองชีวิตและวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมคุ้มค่าที่สุด เหนือกว่าด้วยคุ้มครองทั้งก่อนและหลังการรักษา ครอบคลุมกว่า 300 รพ.ทั่วไทย