Search

Packages

Amazing Pattaya, Thailand(2Nights)
2 Nights Accommodation in Pattaya (with Breakfast), Coral Island Tour, Airport Transfer, All Tours and Transfe

About Us

Thailandmasti.com is the only Thailand tours specific website which not only offers Thailand Packages /Tours at smashing prices but also ends your

Our Services

Flight and Hotel Booking
Book travel for less with specials on cheap airline tickets, hotels, and flights on TravelBhai.com, your one-stop resour

Packages

Amazing Pattaya, Thailand(2Nights) 2 Nights Accommodation in Pattaya (with Breakfast), Coral Island Tour, Airport Transfer, All Tours and Transfer on Seat In Coach (shared) Basis, All charges and […]

Our Services

Flight and Hotel Booking Book travel for less with specials on cheap airline tickets, hotels, and flights on TravelBhai.com, your one-stop resource for travel and vacation .We provides […]

Contact Us

Contact Information Send us a message now! In case of any query you can directly send us a mail we will reach you instantly.

ประกันเดินทางคืออะไร

หลายประเทศทั่วโลกที่เราอยากเข้าไปสัมผัสด้วยตัวของเราเองสักครั้งนั้น การท่องเที่ยวที่สนุก ด้วยความรู้สึกที่สบายใจคือสิ่งที่ทุกคนต้องการและมีอีกหนึ่งวิธีที่สามารถที่จะให้เราสามารถท่องเที่ยวอย่างสนุกและสบายใจไปทุกๆมุมของโลกนั้นคือการทำประกันการเดินทาง เพราะประกันการเดินทางจะช่วยคุ้มครองคุณในหลายกรณีที่มาคาดฝัน เช่น กระเป๋าเดินทางหาย กระเป๋าเดินทางพังชำรุดจากการทำงานของเจ้าพนักงานสนามบิน เที่ยวการบินที่ล่าช้า การยกเลิกเที่ยวการบิน หรือกรณีเจ็บป่วยในต่างประเทศ โดยคุณสามารถเปรียบเทียบประกันจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยได้เลยอคุณจะได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดี ประเภทของประกันการเดินทาง ประกันเดินทางรายเที่ยว ซึ่งเป็นกรณีเดินทางเที่ยวเดียวโดยจะคุ้มครองไปและกลับ วันที่เริ่มต้น และสิ้นสุดจะระบุอยู่ในกรมธรรม์อย่างชัดเจน ประกันเดินทางแบบรายปี คือ กรณีเดินทางเป็นประจำ จะคุ้มครองหนึ่งปี โดยเดินทางครั้งละไม่เกิน 90 วัน สะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องทำประกันทุกครั้งที่เดินทาง สิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากทำประกันภัย ประกันเดินทางต่างประเทศ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ […]

Read More »

ประกันชีวิตมีกี่แบบ

การมีเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างครอบครัวขึ้น สำหรับชีวิตคู่ที่เกิดจากคนสองคนตัดสินใจใช้ชีวิตรวมกันแบบนี้ความมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญ การมีการวางแผนการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นในด้านการงาน การเงินและการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ก็ถือว่าเป็นการวางแผนการใช้ชีวิตที่ดีก่อนทำประกันชีวิตทุกครั้งสิ่งแรกที่คุณควรรู้ก่อนคือ ประกันชีวิตมีกี่แบบ เพราะถ้าเราเลือกประกันชีวิตผิดแบบอาจทำให้เป้าหมายทางการเงินของคุณไม่สำเร็จหรืออาจเสียเงินไปแบบเปล่าประโยชน์มาดูกันค่ะว่าประกันชีวิตจริงๆแล้วมีกี่แบบ • ประกันชีวิตแบบ “ชั่วระยะเวลา” แบบประกันชีวิตแบบนี้จะเน้นความคุ้มครองเป็นหลัก พูดง่ายๆ ก็คือเราจ่ายเบี้ยทิ้งนั่นเอง เช่น เราจ่ายเบี้ย 3,000 บาท ได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท ซึ่งหากเราเป็นอะไรไป ครอบครัวหรือผู้รับผลประโยชน์ที่เราระบุไว้ จะได้รับเงิน 500,000 บาท แบบประกันแบบนี้ เบี้ยจะถูกกว่าแบบอื่น เพราะจ่ายเฉพาะความคุ้มครองเท่านั้น เหมาะกับหัวหน้าครอบครัว […]

Read More »