หัวหน้าครอบครัวควรทำประกันไหนบ้าง

หากกล่าวบทบาทที่สำคัญของหัวหน้าครอบครัวก็คือ ผู้ที่เป็นเสมือนคนที่เป็นผู้นำพาครอบครัวให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่หัวหลักในการหารายได้ ทำให้หัวหน้าครอบครัวมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นในการสร้างหลักประกันคือสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อที่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราไม่อยู่ก็จะได้มีเงินไว้สำหรับคนในครอบครัวของเราได้ โดยประกันแบบไหนบ้างที่หัวหน้าครอบครัวควรทำ

ประกันสุขภาพ คือ สิ่งที่เราควรมี ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆ เพราะในการทำประกันสุขภาพ จะช่วยคุ้มครองความเสี่ยงที่เกิดจากโรคภัย และไข้เจ็บ และช่วยในการลดภาระและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการค่ารักษาพยาบาล ทำให้เราไม่จำเป็นต้องมีการสำรองเงินสำหรับการรักษาพยาบาล

ประกันชีวิต อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะขายไม่ได้ เนื่องจากการทำประกันชีวิต จะเป็นการสร้างหลักประกันให้กับตนเอง ช่วยให้หัวหน้าครอบครัวมีคุ้มครองในกณีที่เสียชีวิต อีกทั้งยังมีเงินสำรองจากการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต และในการทำประกันชีวิตจะช่วยหัวหน้าครอบครัวที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญสามารถประหยัดภาษีได้อีกด้วย

ประกันเงินออม ในอนาคตที่ไม่มีอะไรแน่นอนการสำรองเงินไว้สำหรับอนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญ การทำประกันเงินออมจะช่วยให้หัวหน้าครอบครัวและครอบครัวสามารถมีเงินไว้สำหรับเหตุการณ์ต่างๆได้ในอนาคต ซึ่งในการทำประกันเงินออมนอกจากจะช่วยให้เรามีเงินสำรองในอนาคตแล้ว ก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเพิ่มวินัยทางการเงินได้อีกด้วย

การเลือกซื้อประกันชีวิตที่ตอบโจทย์กับเรานั้น นอกจากต้องมองถึงเรื่องของความคุ้มครองแล้ว การให้ความสำคัญกับเรื่องของผลตอบแทนในอนาคตก็สำคัญไม่แพ้กัน และสำหรับใครที่กำลังมองหาแผนประกันชีวิต เราขอแนะนำ แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ เซฟวิ่ง18/8 แบบประกันชีวิตและออมทรัพย์ระยะกลางที่กำลังดี คุ้มครองไม่สั้นไป และชำระเบี้ยไม่ยาวเกิน! ชำระเบี้ยประกันต่อเนื่องแค่ 8 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองนอกเหนือจากการออมอย่างต่อเนื่องสูงถึง 18 ปี พร้อมสิทธิประโยชน์รับเงินคืนอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงครบกำหนดสัญญารวมสูงสุดถึง 180%