ประกันสุขภาพ OPD กับ IPD แตกต่างกันอย่างไร

ในปัจจุบันที่กระแสของการห่วงใยสุขภาพเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่การทานอาหาร การออกกำลังกาย การทำจิตใจให้สดใสเพื่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แต่โรคภับ ไข้เจ็บก็เป็นสิ่งท่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และยิ่งประกอบกับค่ารักษาพยาบาลก็มีแต่ทวีมากขึ้น ทางเลือกของคนที่ต้องการจะประหยัดค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยก็จะมีการทำประกันสุขภาพ อีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถประหยัดเงินไปค่ารักษาพยาบาลที่นับวันมีแต่จะยิ่งแพงขึ้น และยังเป็นตัวช่วยที่สำคัญ ที่จะช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนในรูปของตัวเงินได้ในอนาคต โดยในการทำประกันสุขภาพนั้น มีด้วยกัน 2 แบบ ก็คือ ประกันสุขภาพ OPD กับประกันสุขภาพ IPD โดยในแต่ละแบบจะค่อนข้างแตกต่างกันมากพอสมควร
1. OPD ย่อมาจาก Out-Patient-Department หรือเราอาจเรียกว่า ผู้ป่วยนอก
คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่สามารถกลับบ้านได้เลย โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาลนั่นเอง ซึ่งคนทั่วไปส่วนใหญ่มักจะนิยมทำประกัน OPD มักซะมาก เพราะกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องด้วยประกันสุขภาพ OPD หากเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถใช้ประกันได้โดยไม่ต้องจ่ายเงิน ทำให้คนส่วนใหญ่สนใจอยากจะทำปนะกันสุขภาพผู้ป่วยนอกกันมาก
2. IPD ย่อมาจาก In-Patient-Department หรือที่เราอาจเรียกว่า ผู้ป่วยใน
คือ แผนประกันสุขภาพที่ให้ผู้ทำประกันลงทะเบียนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ได้ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยต้องได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ก่อนเสมอ รวมถึงการรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแต่เสียชีวิตก่อน 6 ชั่วโมงด้วย
เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังวางแผนทำประกันสุขภาพ และหากคุณกำลังมองหาประกันสุขภาพ OPD อยู่แล้วละก็ เราขอแนะนำ ประกันสุขภาพ OPD Manulife แผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมคุ้มค่าที่สุด เหนือกว่าด้วยคุ้มครองทั้งก่อนและหลังการรักษา ครอบคลุมกว่า 300 รพ.ทั่วไทย